Artykuły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści powyższej wypowiedzi są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie należy traktować jej, jako "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz.1715) jak również nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a w szczególności za jakiekolwiek szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje

Copyright © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone dla  Stay Safe sp. z o.o.    |   REGULAMIN     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI