7. Rodzaje zabezpieczeń w umowie pożyczki stosowanej w firmie Stay Safe?

 

Popularne stwierdzenia tj: pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości, czy też pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości nie są precyzyjne. Oczywiście są to popularne frazy, gdzie rozpoczynając szukanie pożyczkodawcy przez internet od tego zaczniemy. Oczywiście pojęcie „pod zastaw” jest bardzo nieprecyzyjne. Tak jak już przedstawiliśmy są dwie formy zabezpieczenia umowy pożyczki nieruchomością.

 

Pierwsza z nich to ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Jest to tak zwane wpisanie hipoteki w 4 dziale nieruchomości. Hipoteka jest to ograniczone prawo własności. Oczywiście cały czas pożyczkobiorca jest właścicielem nieruchomości, jednak wpisana hipoteka informuje o tym, że jest ustanowiony wierzyciel hipoteczny i chcąc mieć pełne prawo do nieruchomości trzeba tego wierzyciela spłacić. Ma to ogromne znaczenie przy zmianie właściciela nieruchomości, czyli przy sprzedaży. Sprzedający będzie wymagał stosownych dokumentów (promesy) od wierzyciela by najpierw go spłacić, tak by nabywając nieruchomość mieć wykreśloną hipotekę.

 

Kolejnym zabezpieczeniem w umowie hipoteki jest ustanowiona egzekucje z całego majątku pożyczkobiorcy ( tzw. art. 777). Brzmi groźnie, natomiast jest to standardowe zabezpieczenie umowy hipoteki. Pożyczkodawca zabezpiecza się na wypadek, gdyby łatwiej byłoby odzyskać wierzytelność z innego majątku pożyczkobiorcy niż poprzez egzekucje z nieruchomości będącej zabezpieczeniem. By lepiej wyjaśnić ten fakt posłużymy się tutaj przykładem. Pożyczkobiorca otrzymuje pożyczkę, której nie spłaca. W grę nie wchodzą sytuacje losowe, tylko zła wola. Okazuje się, że klient nie spłaca pożyczki pomimo tego, że posiada wystarczające środki na spłatę całego kapitału (bądź rat, jeżeli umowa jeszcze trwa). W takiej sytuacji pożyczkodawca może poprzez komornika po uprzednim otrzymaniu klauzuli wykonalności zająć rachunek pożyczkobiorcy i wyegzekwować kwotę, którą winny jest pożyczkobiorca. Dzięki temu nie musi przykładowo licytować całej nieruchomości, jeżeli wierzytelność opiewa na kwotę przykładowo 5 tysięcy złotych.

 

W umowach pożyczki z zabezpieczeniem na hipotece są również stosowane weksle oraz różnego rodzaju pełnomocnictwa w tym do sprzedaży nieruchomości. O ile weksel jest dość popularnym zabezpieczeniem jednak mniej efektywnym niż ustanowienie egzekucji w akcie notarialnym, dlatego jego znaczenie jako zabezpieczenie jest coraz mniejsze o tyle pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości jest bardzo mocnym instrumentem w rękach pożyczkodawcy i tutaj sugerujemy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem kiedy i na jakich zasadach pełnomocnictwo takie wchodzi w życie.

 

Stay Safe nie stosuje w swoich umowach pełnomocnictw do sprzedaży nieruchomości oraz weksli.

 

Jeżeli chodzi o druga formę zabezpieczenia, a więc przewłaszczenie to tutaj podstawowym zastawem jest nieruchomość. W przypadku braku spłaty pożyczki pożyczkodawca może w zależności od zapisów w umowie nie zwracać własności nieruchomości i dokonać jedynie rozliczenia z pożyczkobiorcą różnicy w saldzie pożyczki jakie pozostało do spłaty do wartości nieruchomości. Oczywiście rozliczenie to może mieć miejsce dopiero po sprzedaży nieruchomości przez pożyczkodawcę lub poprzez zatrzymanie sobie na własność.

 

Ważnym aspektem w zapisach w umowie pożyczki z przewłaszczeniem nieruchomości jest zapis o ekwiwalentności pożyczki do wartości zabezpieczenia. UWAGA! Jeżeli w umowie jest napisane, że pożyczka jest ekwiwalentna co do wartości zabezpieczenia to wówczas po braku spłaty pożyczkodawca nie ma obowiązku rozliczać się z pożyczkobiorcą, a więc nie należy się jakakolwiek różnica! Zwracamy mocno uwagę na wpisywanie realnych wartości nieruchomości w umowach przewłaszczenia. Oczywiście stosuje się wartość rynkową do szybkiej sprzedaży (w przeciągu max 2-3 miesięcy). Natomiast zalecamy nie godzenie się na wpisywanie mocno zaniżonej wartości! W przypadku zapisu o nieekwiwalentności potwierdzamy, że wartość zabezpieczenia jest znacznie wyższa niż kwota pożyczki wraz z odsetkami itp. Tym samym w przypadku braku spłaty należy się pożyczkobiorcy rozliczenie nadwyżki.

 

 

HOME

O NAS

OFERTA

WSPÓŁPRACA

PORADNIK

KONTAKT

SKUP MIESZKAŃ

WSPÓŁPRACA INWESTORSKA

Artykuły

<<  POPRZEDNI

NASTĘPNY  >>

Copyright © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone dla  Stay Safe sp. z o.o.    |   REGULAMIN     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI