15. Czy podpisując umowę przewłaszczenia jestem w jakiś sposób zabezpieczony/

       zabezpieczona?

 

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie jest „mocną” umową. Dzięki takiej formie pożyczkodawca w przypadku braku spłaty pożyczki może relatywnie szybko odzyskać środki, które zainwestował. Pożyczkobiorcy w umowach zawartych ze STAY SAFE mogą liczyć na szereg zapisów, które chronią ich przed utrata nieruchomości w przypadku wywiązania się z umowy pożyczki.  Po pierwsze wpisywane jest roszczenie w 3 dziale Księgi Wieczystej o zwrotne przeniesienie nieruchomości w trakcie trwania umowy pożyczki.  Oznacza to, że pożyczkodawca w trakcie umowy pożyczki nie może nic zrobić z nieruchomością, czyli jej sprzedać lub zastawić. Dodatkowe zapisy to zapisy dotyczące posiadania lokalu, tzn, że do momentu jak pożyczka trwa pożyczkobiorcy nadal mieszkają w nieruchomości i normalnie z niej korzystają. Zobowiązani są tez ponosić koszty eksploatacji nieruchomości w trakcie jej przewłaszczenia. Oczywiście STAY SAFE zawsze stosuje zasadę nie ekwiwalentności nieruchomości.

 

 

HOME

O NAS

OFERTA

WSPÓŁPRACA

PORADNIK

KONTAKT

SKUP MIESZKAŃ

WSPÓŁPRACA INWESTORSKA

Artykuły

<<  POPRZEDNI

NASTĘPNY  >>

Copyright © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone dla  Stay Safe sp. z o.o.    |   REGULAMIN     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI