14. Czym różni się pożyczka zabezpieczona hipoteką od pożyczki z przewłaszczeniem

       nieruchomości na jej zabezpieczenie?

 

Firmy pożyczkowe stosują obie formy zabezpieczeń. Pierwsza z nich jest zabezpieczeniem jakie stosują banki w tradycyjnych kredytach hipotecznych. Dokonywany jest wówczas  wpis  w 4 dziale Księgi Wieczystej. Jest to tak zwany wpis hipoteki. Pożyczkobiorca jest nadal właścicielem nieruchomości. Hipoteka jest wpisywana najczęściej jako dwukrotność  całkowitej kwoty pożyczki do spłaty. Taką wysokość hipoteki stosują banki oraz STAY SAFE.  Przykładowo kwota pożyczki do spłaty wynosi 100tyś. Hipoteka jest wpisana na kwotę 200tyś. Nie oznacza to jednak, że klient w przypadku braku spłaty musi oddać 200tyś zł, a jedynie jest to zabezpieczenie pożyczkodawcy jeżeli do kwoty pożyczki dojdą dodatkowe odsetki karne, kary umowne, czy inne koszty poniesione z tytułu braku spłaty pożyczki. Pożyczkodawca może bowiem egzekwować w przypadku braku spłaty pożyczki maksymalnie kwotę w wysokości wpisu hipoteki. Zakładając, że pożyczka jest w kwocie 100tyś zł, klient nie spłacił pożyczki , hipoteka została wpisana do kwoty 200tyś zł. Naliczone zostały odsetki w wysokości  10tyś, wówczas pożyczkodawca może wyegzekwować kwotę 110tyś z nieruchomości, na której wpisana jest hipoteka.

 

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie to przeniesienie czasowe własności  na pożyczkodawcę na czas trwania umowy pożyczki. Na podstawie umowy wpisuje się w 2 dziale Księgi Wieczystej nowego właściciela nieruchomości. Po spłacie pożyczki własność nieruchomości jest z powrotem przenoszona na pożyczkobiorcę. W przypadku braku spłaty pożyczki  pożyczkodawca w zależności od tego czy jest ekwiwalentność, czy nie jest pożyczko do wartości nieruchomości może nieruchomość sprzedać i w przypadku ekwiwalentności uznać pożyczkę za rozliczoną. Przykładowo kwota pożyczki wynosiła 100tyś zł, nieruchomość jest warta 120tyś zł. Pożyczkodawcy udało się sprzedać nieruchomość za kwotę 100tyś (nie znalazł kupca za drożej), wówczas pożyczka jest rozliczona. W większości przypadków wartość nieruchomości przewyższa znacznie kwotę pożyczki.  Powinno wówczas stosować się zapisy dotyczące nie ekwiwalentności co oznacza, że przy braku spłaty pożyczki pożyczkodawca ma prawo sprzedać nieruchomość będącą zabezpieczeniem, natomiast nadwyżkę należnej kwoty do rozliczenia a wartością uzyskaną ze sprzedaży rozliczyć się z pożyczkobiorcą. Przykładowo pożyczka została zawarta na kwotę 100tyś zł. Klient nie spłacił pożyczki, pożyczkodawcy udało się sprzedać nieruchomość za 150tyś, a więc 50tyś jest zobowiązany zwrócić pożyczkobiorcy w celu rozliczenia wzajemnych stosunków z zawartej umowy pożyczki.

 

HOME

O NAS

OFERTA

WSPÓŁPRACA

PORADNIK

KONTAKT

SKUP MIESZKAŃ

WSPÓŁPRACA INWESTORSKA

Artykuły

<<  POPRZEDNI

NASTĘPNY  >>

Copyright © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone dla  Stay Safe sp. z o.o.    |   REGULAMIN     |      POLITYKA PRYWATNOŚCI