Poradnik pożyczkowy

O pożyczkę w firmie STAY SAFE mogą ubiegać się klienci biznesowi, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. STAY SAFE nie obsługuje osób fizycznych.

Ograniczenia są dużo większe przy umowie pożyczki z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie umowy. W tym przypadku właścicielem nieruchomości na czas trwania umowy jest pożyczkodawca. Bez udziału pożyczkodawcy w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości przez pożyczkobiorcę nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo w zależności od firmy pożyczkowej wymagane jest też wypowiedzenie członkostwa w spółdzielni. W tym przypadku Stay Safe nie narzuca takiego wymogu.

W przypadku pożyczki pod hipotekę ograniczenia są minimalne. Cały czas właścicielem pozostaje pożyczkobiorca jedynie przy ewentualnej sprzedaży lokalu wymogiem będzie przedstawienie promesy, czyli zaświadczenia pożyczkodawcy o aktualnym saldzie pożyczki.

Przeczytaj też o: Mam u Was pożyczkę, ale w trakcie jej trwania znalazłam kupca na mieszkanie. Czy mogę je sprzedać?

Szukając pożyczkodawcy musimy po pierwsze odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaką kwotę potrzebujemy, czy posiadamy nieruchomość, która może stanowić zabezpieczenie takie umowy. Jaką miesięcznie ratę jesteśmy w stanie płacić oraz to co jest najistotniejsze jaki mamy plan na spłatę.

Znalezienie firmy pożyczkowej udzielającej pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości jest wiele. Natomiast jeszcze więcej jest firm świadczących usługi pośrednictwa. Wchodząc w wyszukiwarkę i wpisując takie frazy jak: pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki pod zastaw mieszkania, pożyczki prywatne pod zastaw, czy pożyczki pozabankowe wyświetli się mnóstwo podmiotów, które przedstawiają swoją ofertę pożyczkową. Tutaj musimy wiedzieć czy nawiązujemy kontakt z pośrednikiem, czy bezpośrednio z firmą pozabankową udzielającą pożyczek pod nieruchomości. Wady i zalety pośredników znajdują się w innym artykule poświęconym tej tematyce.

Jeżeli już poprzez pośrednika, bądź osobiście skontaktujemy się z potencjalnym pożyczkodawcą to musimy otrzymać komplet informacji:

 • Jaka będzie zastosowana forma zabezpieczenia pożyczki (hipoteka, czy przewłaszczenie)
 • Okres trwania pożyczki i na jakich zasadach jest ewentualnie opcja jej przedłużenia
 • Wysokość raty
 • Całkowita kwota do spłaty przy założeniu terminowych wpłat
 • Inne koszty, jakimi możemy być obarczeni
 • Miejsce podpisania aktu

Warto oczywiście przez podpisaniem umowy otrzymać projekt wraz z innymi komplementarnymi dokumentami, które będą podpisywane przy okazji zawierania umowy.

Przeczytaj też artykuł: Po czym poznać dobrego pożyczkodawcę?

Oczywiście zawierając umowę pożyczki powinniśmy mieć pomysł na jej spłatę. Oczywiście występują sytuacje losowe, które mogą nam to pokrzyżować, dlatego najważniejsze to zawsze informować pożyczkodawcę o każdej istotnej sytuacji, która będzie miała wpływ na spłacalność pożyczki.

Natomiast zakładając, że pożyczka nie będzie spłacana pożyczkobiorca będzie musiał ponieść konsekwencje takiego czynu. Na początek przedstawimy konsekwencje umowy pożyczki, gdzie zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art 777.

Po pierwsze zostaną doliczone odsetki karne za okres, jakie wyniosło opóźnienie. To co istotne to odsetki są naliczone od całkowitej kwoty pożyczki, a nie od zaległej raty! Kolejną konsekwencją braku spłaty pożyczki w wyznaczonych terminach jest możliwość wypowiedzenie umowy pożyczki przez pożyczkodawcę przed terminem jej zakończenia. Pożyczka wówczas zostaje postawiona w stan wymagalności i musi być spłacona w ciągu 14 czy 30dni (w zależności od umowy). Oznacza to, że w przypadku braku spłaty w tym terminie sprawa może zostać przekazana do sądu w celu nadania klauzuli wykonalności danemu aktowi notarialnemu. Następnym zdarzeniem, które będzie miało miejsce to przekazanie sprawy do komornika, który na początek zajmie rachunki pożyczkobiorcy oraz zgłosi dług do ZUS-u oraz do pracodawcy, którzy od tej pory zamiast przesyłać całość wynagrodzenia, bądź emerytury, czy renty będzie częściowo wysłać komornikowi na poczet nadpłaty zadłużenia. Docelowo komornik może przeprowadzić licytacje nieruchomości, z której najpierw spłaci zadłużenia wpisane na hipotece, a następnie resztę zwróci pożyczkobiorcy w ramach rozliczenia.

Kwestia i zasady licytacji zostały przedstawione w innym artykule do którego z zapoznaniem serdecznie zapraszamy.

W przypadku przewłaszczenia konsekwencje się bardziej dotkliwe i przebiegają znacznie szybciej. W przypadku braku spłaty wygasa obowiązek zwrotnego przeniesienia nieruchomości przez pożyczkodawcy na rzecz pożyczkobiorcy. Oczywiście kwestie zapisów w umowie odnośnie ekwiwalentności lub jej braku zostały już opisane w innym artykule, a którym zalecamy się zapoznać.

To też warto przeczytać: Nie spłaciłam/em pożyczki w terminie co się teraz stanie? Stracę mieszkanie?

Pytanie jest bardzo zasadne. W internecie szukając pożyczek w 80% nawet do 90% ogłoszeń w internecie, prasie, czy innych mediach pochodzi od pośredników. Skorzystanie z ich pomocy ma swoje wady i zalety. Zacznijmy od zalet:

 • Pomogą skompletować komplet potrzebnych dokumentów
 • Wstępnie ocenią szanse na uzyskanie pożyczki pozabankowej pod zastaw nieruchomości
 • Skontaktują ze sprawdzoną firmą, z którą już współpracują, która podejdzie do umowy i nie będzie zwlekać, grać na czas itp.
 • Odpowiedzą na pytania i wyjaśnią jak działają zapisy w umowie

Do wad na pewno możemy zaliczyć:

 • Prowizja za pośrednictwo, zwiększająca koszt pożyczki
 • Często pośrednik nie chce skontaktować klienta bezpośrednio z pożyczkodawcą do momentu spotkania się w kancelarii notarialnej

Tutaj każdy z potencjalnych klientów musi skalkulować, czy warto zapłacić więcej za dobry kontakt i przy wsparciu zaciągnąć pożyczkę. Czy szukać samemu na własną rękę.

Proszę pamiętać, że prowizja pośrednictwa jest bardzo różnorodna , natomiast sugerujemy iż prowizja dla pośrednika za załatwienie finasowania nie powinna przekraczać 10% kwoty udzielonej pożyczki. Jeżeli jest ona wyższa to zalecamy znaleźć innego pośrednika, bądź skorzystanie z naszej oferty bezpośredniej. Z kolei pośrednicy z nami współpracujący nie pobiorą od Państwa prowizji przekraczającej 10%. Co więcej sami zajmiemy się kwestią rozliczenia z pośrednikiem i nie będziecie Państwo proszeni dodatkowo o zapłacenie jakiejś prowizji itp. Współpracujemy z zaufanymi i sprawdzonymi partnerami.

Zalecamy też zpoznac się z artykułem: Czy coś powinnam/inienem dodatkowo wiedzieć zawierając pożyczkę pozabankową?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście w tym pytaniu słowo „dobrego” trzeba rozumieć jako uczciwego, godnego polecenia. W tym krótkim artykule zwrócimy uwagę na kilka, które warto sprawdzić przez zawarciem umowy z danym pożyczkodawcą.

 • Wpis w bazie rejestru firm pożyczkowych

Od tego chyba powinniśmy zacząć. Każda firma, która spełnia podstawowe wymogi jest wpisana we wspomnianej bazie. Oczywiście nie gwarantuje to, że dana firma będzie uczciwa, ale jej obecność gwarantuje, że została dostosowana do najnowszych wytycznych związanych z ustawą. Oczywiście firma STAY SAFE jest wpisana do powyższego rejestru :)

 • Strona internetowa, profil na facebooku oraz innych mediach społecznościowych

Im więcej w internecie jest znaków o danej firmie tym lepiej. Warto przez zawarciem umowy wejść na ich stronę internetową, zobaczyć ich profil na facebooku. Jeżeli widzimy, że profil jest już od jakiegoś czasu, pojawiają się tam co jakiś czas wpisy to znaczy, że firma ta „żyje”.

 • Opinie w internecie

Ta kwestia zostaje poruszona na końcu, ale chyba jest najważniejsza. Oczywiście wiadomo, że nie ma co sugerować się jedną zarówno złą czy dobrą opinią. Jednak jeżeli te opinie są w różnych miejscach, w różnych czasie dodawane, może być to dodatkowy argument na plus, bądź minus

 • Bezpośredni kontakt do osoby decyzyjnej

Oczywiście są różne struktury firm, są większe i mniejsze. Natomiast to co jest istotne, to kontakt z osobą decyzyjną w firmie przed zawarciem umowy. Jest to istotne, ponieważ z czasem jakiś „podrzędny” pracownik może zmienić miejsce pracy, natomiast pożyczka nadal będzie trwać.

Zapraszamy też do przeczytania: Co muszę podpisać u notariusza zawierając umowę pozyczki ze Stay Safe?

Popularne stwierdzenia tj: pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości, czy też pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości nie są precyzyjne. Oczywiście są to popularne frazy, gdzie rozpoczynając szukanie pożyczkodawcy przez internet od tego zaczniemy. Oczywiście pojęcie „pod zastaw” jest bardzo nieprecyzyjne. Tak jak już przedstawiliśmy są dwie formy zabezpieczenia umowy pożyczki nieruchomością.

Pierwsza z nich to ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Jest to tak zwane wpisanie hipoteki w 4 dziale nieruchomości. Hipoteka jest to ograniczone prawo własności. Oczywiście cały czas pożyczkobiorca jest właścicielem nieruchomości, jednak wpisana hipoteka informuje o tym, że jest ustanowiony wierzyciel hipoteczny i chcąc mieć pełne prawo do nieruchomości trzeba tego wierzyciela spłacić. Ma to ogromne znaczenie przy zmianie właściciela nieruchomości, czyli przy sprzedaży. Sprzedający będzie wymagał stosownych dokumentów (promesy) od wierzyciela by najpierw go spłacić, tak by nabywając nieruchomość mieć wykreśloną hipotekę.

Kolejnym zabezpieczeniem w umowie hipoteki jest ustanowiona egzekucje z całego majątku pożyczkobiorcy ( tzw. art. 777). Brzmi groźnie, natomiast jest to standardowe zabezpieczenie umowy hipoteki. Pożyczkodawca zabezpiecza się na wypadek, gdyby łatwiej byłoby odzyskać wierzytelność z innego majątku pożyczkobiorcy niż poprzez egzekucje z nieruchomości będącej zabezpieczeniem. By lepiej wyjaśnić ten fakt posłużymy się tutaj przykładem. Pożyczkobiorca otrzymuje pożyczkę, której nie spłaca. W grę nie wchodzą sytuacje losowe, tylko zła wola. Okazuje się, że klient nie spłaca pożyczki pomimo tego, że posiada wystarczające środki na spłatę całego kapitału (bądź rat, jeżeli umowa jeszcze trwa). W takiej sytuacji pożyczkodawca może poprzez komornika po uprzednim otrzymaniu klauzuli wykonalności zająć rachunek pożyczkobiorcy i wyegzekwować kwotę, którą winny jest pożyczkobiorca. Dzięki temu nie musi przykładowo licytować całej nieruchomości, jeżeli wierzytelność opiewa na kwotę przykładowo 5 tysięcy złotych.

W umowach pożyczki z zabezpieczeniem na hipotece są również stosowane weksle oraz różnego rodzaju pełnomocnictwa w tym do sprzedaży nieruchomości. O ile weksel jest dość popularnym zabezpieczeniem jednak mniej efektywnym niż ustanowienie egzekucji w akcie notarialnym, dlatego jego znaczenie jako zabezpieczenie jest coraz mniejsze o tyle pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości jest bardzo mocnym instrumentem w rękach pożyczkodawcy i tutaj sugerujemy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem kiedy i na jakich zasadach pełnomocnictwo takie wchodzi w życie.

Stay Safe nie stosuje w swoich umowach pełnomocnictw do sprzedaży nieruchomości oraz weksli.

Jeżeli chodzi o druga formę zabezpieczenia, a więc przewłaszczenie to tutaj podstawowym zastawem jest nieruchomość. W przypadku braku spłaty pożyczki pożyczkodawca może w zależności od zapisów w umowie nie zwracać własności nieruchomości i dokonać jedynie rozliczenia z pożyczkobiorcą różnicy w saldzie pożyczki jakie pozostało do spłaty do wartości nieruchomości. Oczywiście rozliczenie to może mieć miejsce dopiero po sprzedaży nieruchomości przez pożyczkodawcę lub poprzez zatrzymanie sobie na własność.

Ważnym aspektem w zapisach w umowie pożyczki z przewłaszczeniem nieruchomości jest zapis o ekwiwalentności pożyczki do wartości zabezpieczenia. UWAGA! Jeżeli w umowie jest napisane, że pożyczka jest ekwiwalentna co do wartości zabezpieczenia to wówczas po braku spłaty pożyczkodawca nie ma obowiązku rozliczać się z pożyczkobiorcą, a więc nie należy się jakakolwiek różnica! Zwracamy mocno uwagę na wpisywanie realnych wartości nieruchomości w umowach przewłaszczenia. Oczywiście stosuje się wartość rynkową do szybkiej sprzedaży (w przeciągu max 2-3 miesięcy). Natomiast zalecamy nie godzenie się na wpisywanie mocno zaniżonej wartości! W przypadku zapisu o nieekwiwalentności potwierdzamy, że wartość zabezpieczenia jest znacznie wyższa niż kwota pożyczki wraz z odsetkami itp. Tym samym w przypadku braku spłaty należy się pożyczkobiorcy rozliczenie nadwyżki.

Czytaj więcej o tym czym różni się pożyczka zabezpieczona hipoteką od pożyczki z przewłaszczeniem nieruchomości na jej zabezpieczenie?

W przypadku umów zawieranych z firmą Stay Safe każdy klient dostaje wypis umowy pożyczki, która została zawarta w kancelarii notarialnej. Razem z tym wypisem otrzymują Państwo załączniki do umowy, czyli wzór odstąpienia od umowy, harmonogram spłaty pożyczki oraz TOiP. Dodatkowo oczywiście potwierdzeniem zawarcia umowy będzie wpis na hipotece nieruchomości. Potwierdzenie tego faktu otrzymają Państwo bezpośrednio z Sądu z Wydziału Ksiąg Wieczystych prowadzących księgę danej nieruchomości. Proces ten trwa od kilku dni nawet do 3 miesięcy nie jest on jednak uwarunkowany wypłata pożyczki. Pożyczki w Stay Safe są wypłacane po pojawieniu się wzmianki, a nie wpisu

Przed zawarciem umowy otrzymają Państwo od firmy Stay Safe drogą mailową formularz informacyjny z potwierdzeniem wszystkich wcześniejszych ustaleń, które będą wiążące i będą niezmienione w umowie notarialnej, którą będziemy podpisywać w kancelarii notarialnej.

Polecamy również artykuł: Jakie dokumenty są wymagane do podpisania takiej umowy pożyczki w przypadku zabezpieczenia się na mieszkaniu?

Od momentu podpisania umowy pożyczki z firmą Stay Safe proszę kontaktować się bezpośrednio z osobą do tego przydzieloną. Zadanie pośrednika kończy się w momencie podpisania umowy. W umowie stronami jest klient oraz spółka Stay Safe. Na czynności w kancelarii notarialnej przy podpisaniu umowy dostaną Państwo wytyczne i dane kontaktowe do osoby nadzorującej Państwa pożyczkę. To z nią mailowo, bądź telefonicznie będzie można się kontaktować odnośnie kwestii związanych z pożyczką w sprawach takich jak:

 • telefonicznie potwierdzenie wpływu raty
 • potwierdzenie ustanowienia hipoteki
 • zamawianie opinii lub innych dokumentów tj. promesa
 • otrzymywanie zgód na dodatkowe wpisy w Księdze Wieczystej
 • wnioskowanie o podwyższenie kwoty pożyczki
 • ustalanie warunków wydłużenia umowy na kolejny okres

Oczywiście zawsze też można kontaktować się przez naszą stronę internetową poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT.

Przeczytaj też: Kiedy STAY SAFE stosuje zabezpieczenie w formie hipoteki, a kiedy w formie przewłaszczenia?

Sama zasada zabezpieczenia w przypadku udzielenia kredytu pod hipotekę mieszkania przez bank, a pożyczki prywatnej przez instytucję pozabankową jest podobna. W obu przypadkach ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości, będącej zabezpieczeniem umowy pożyczki. Po jej całkowitej spłacie obie instytucje są zobowiązane do wystawienia stosownego dokumentu ze zgodą na wykreślenie hipoteki.

Różnice pomiędzy kredytem pod zastaw nieruchomości w banku, a pożyczką pod zastaw nieruchomości w firmie pozabankowej są widoczne w aspekcie zasad jego udzielenia oraz warunkach umowy.

Zasady udzielania bankowego kredytu hipotecznego:

 • Zgromadzenie wszystkich dokumentów przez potencjalnego pożyczkodawcę (odnoszące się do nieruchomości oraz dokumenty finansowe potwierdzające zdolność)
 • Skrupulatnie badana zdolność kredytowa (zasięganie informacji o zadłużeniach w innych instytucjach bankowych oraz pozabankowych)
 • Sprawdzenie klienta we wszystkich bazach tj. BIK, czy KRD
 • Wycena nieruchomości przez analityka bankowego
 • Decyzja pozytywna lub negatywna
 • Cała procedura udzielenia kredytu trwa co najmniej 2-3 tygodnie
 • Podpisanie umowy kredytowej
 • Wypłata kredytu

Zasady udzielania pozabankowej pożyczki pod hipotekę nieruchomości

 • Przesłanie dokumentów dotyczących nieruchomości
 • Oświadczenie o sytuacji majątkowej
 • Decyzja pozytywna lub negatywna
 • Podpisanie umowy pożyczki z wpisem hipoteki
 • Wypłata pożyczki pozabankowej
 • Długość trwania procesu nawet 24 godziny

Jak widać różnice są w tej kwestii bardzo duże. Kredyt bankowy hipoteczny wiąże się z przejściem całej rozbudowanej procedury zgodnie z wytycznymi z rekomendacji i zaleceń KNF-u. Bank dokładnie sprawdzi na początek wpisy we wszystkich bazach i jeżeli już będzie nawet na jakieś symboliczne kwoty to wniosek będzie już odrzucony. Zdolność kredytowa musi być udowodniona zaświadczeniami od pracodawcy, bądź księgowej jeżeli mówimy o dochodach z własnej działalności gospodarczej. Rekomendacje też dokładnie mówią o tym jakie dochody i od jakiego czasu muszą już być osiągane by były akceptowane.

Jak widać całą procedura trwa minimum dwa tygodnie, a może trwać dużo dłużej.

W przypadku instytucji pozabankowych zdolność kredytowa powinna być również sprawdzana. Natomiast jest ona znacznie elastyczniej badana. Dokumenty dochodowe nie są wymagane, natomiast klient składa oświadczenia o swoim dochodzie i jego tytule. Na tej podstawie jest akceptowana zdolność. Wpisy w bazach mogę, ale nie muszą być przez pożyczkodawcę powodem negatywnego rozpatrzenia wniosku. Klient ma możliwość „wytłumaczenia” takiego wpisu. W Stay Safe nie odrzucamy klientów, którzy mają wpisy. Jeżeli są to wpisy stare zrobione najczęściej z niewiedzy klienta takie wpisy są przez nas akceptowane.

Parametry kredytu hipotecznego

 • Okres spłaty nawet 30 lat
 • Raty kapitałowo-odsetkowe
 • RRSO pożyczki często poniżej 10% w skali roku

Parametry pożyczki pod zastaw hipoteki w instytucji pozabankowej

 • Okres spłaty do 12 miesięcy
 • Raty kapitałowe, odsetkowe lub kapitałowo odsetkowe
 • RRSO pożyczki powyżej 20% w skali roku

Różnice w parametrach są widoczne i nie wymagają większej analizy. Generalnie z kredytów hipotecznych bankowych powinniśmy korzystać w przypadku chęci zwykłego zakupu nieruchomości. Pożyczki pozabankowe są to pożyczki, które są przeznaczone na krótki termin, na spłatę wymagalnych długów, na szybką inwestycję itp. Są znacznie droższe niż kredyt hipoteczny, natomiast są bardziej dostępne.

Zapoznaj się też z artykułem: Na co mogę wziąć pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

Środki z pożyczki mogą zostać dowolnie rozdysponowane na cele firmowe pożyczkobiorcy. Mogą posłużyć jako kapitał obrotowy w firmie, a więc na cele inwestycyjne, na opłacenie faktur firmowych, czy zakup towarów. Środki z pożyczki uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mogą zostać przeznaczone na cele prywatne.

Wzmianka to informacja, że jakaś czynność miała miejsce u notariusza, bądź został złożony jakiś wniosek przez właściciela nieruchomości, wierzyciela, bądź komornika. Wzmianka informuje jedynie w jakim dziale „coś” się pojawi i kiedy to „coś” zostało złożone w sądzie. Wzmianka pojawia się tego samego dnia kiedy została przeprowadzona jakaś czynność u notariusza (przykładowo sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki) lub kiedy został złożony do sądu wieczystoksięgowego bezpośrednio wniosek.

Wpis jest już pełną informacją odnośnie danego zdarzenia, wiemy co konkretnie zostało ujawnione w księdze wieczystej.

Stay Safe warunkuje wypłatę środków pojawieniem się wzmianki w księdze wieczystej nieruchomości. Fizycznie wzmianka pojawia się tego samego dnia, kiedy została podpisana umowa notarialna, co oznacza że wypłata środków następuje następnego dnia roboczego tym samym środki następnego dnia po podpisaniu umowy są już na rachunku pożyczkobiorcy.

Środki mogą być wzięte na dowolny cel. Nie ma w tym aspekcie żadnych ograniczeń. Proszę tylko pamiętać i mieć świadomość, że pieniądze które się pożyczka trzeba zwrócić. Środki można wykorzystać na spłatę długu, dokapitalizowanie biznesu, remont nieruchomości, która następnie będzie przeznaczona na sprzedaż, cele konsumpcyjne też są dozwolone.

Ważne! Nie warto pożyczać pieniędzy tzw. „górką”, pożyczaj tyle ile potrzebujesz. Miej zawsze pomysł na spłatę, a najlepiej dwa warianty. Pamiętaj, że zawsze może pójść coś nie tak i trzeba mieć plan awaryjny na spłatę. Przedłużenia pożyczki pod hipotekę w nieskończoność nie jest docelowym rozwiązaniem. Zaciągając taką pożyczkę warto mieć z tyłu głowy, że w przypadku gdy nasz „plan A” na spłatę się nie zrealizuje to wówczas może pozostać jedyne rozwiązanie na sprzedaż nieruchomości i kupno mniejszej, czy przeznaczenie pozostałych środków ze sprzedaży na wynajem nieruchomości.

Każdy klient zaciągający pożyczkę w instytucji pozabankowej jak i bankowej musi mieć w świadomości, że docelowo jeżeli nie będzie w stanie spłacać pożyczki może zostać pozabawiony własności nieruchomości poprzez licytację nieruchomości przeprowadzoną przez komornika.

Firmy pożyczkowe stosują obie formy zabezpieczeń. Pierwsza z nich jest zabezpieczeniem jakie stosują banki w tradycyjnych kredytach hipotecznych. Dokonywany jest wówczas wpis w 4 dziale Księgi Wieczystej. Jest to tak zwany wpis hipoteki. Pożyczkobiorca jest nadal właścicielem nieruchomości. Hipoteka jest wpisywana najczęściej jako dwukrotność całkowitej kwoty pożyczki do spłaty. Taką wysokość hipoteki stosują banki oraz STAY SAFE. Przykładowo kwota pożyczki do spłaty wynosi 100tyś. Hipoteka jest wpisana na kwotę 200tyś. Nie oznacza to jednak, że klient w przypadku braku spłaty musi oddać 200tyś zł, a jedynie jest to zabezpieczenie pożyczkodawcy jeżeli do kwoty pożyczki dojdą dodatkowe odsetki karne, kary umowne, czy inne koszty poniesione z tytułu braku spłaty pożyczki. Pożyczkodawca może bowiem egzekwować w przypadku braku spłaty pożyczki maksymalnie kwotę w wysokości wpisu hipoteki. Zakładając, że pożyczka jest w kwocie 100tyś zł, klient nie spłacił pożyczki , hipoteka została wpisana do kwoty 200tyś zł. Naliczone zostały odsetki w wysokości 10tyś, wówczas pożyczkodawca może wyegzekwować kwotę 110tyś z nieruchomości, na której wpisana jest hipoteka.

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie to przeniesienie czasowe własności na pożyczkodawcę na czas trwania umowy pożyczki. Na podstawie umowy wpisuje się w 2 dziale Księgi Wieczystej nowego właściciela nieruchomości. Po spłacie pożyczki własność nieruchomości jest z powrotem przenoszona na pożyczkobiorcę. W przypadku braku spłaty pożyczki pożyczkodawca w zależności od tego czy jest ekwiwalentność, czy nie jest pożyczko do wartości nieruchomości może nieruchomość sprzedać i w przypadku ekwiwalentności uznać pożyczkę za rozliczoną. Przykładowo kwota pożyczki wynosiła 100tyś zł, nieruchomość jest warta 120tyś zł. Pożyczkodawcy udało się sprzedać nieruchomość za kwotę 100tyś (nie znalazł kupca za drożej), wówczas pożyczka jest rozliczona. W większości przypadków wartość nieruchomości przewyższa znacznie kwotę pożyczki. Powinno wówczas stosować się zapisy dotyczące nie ekwiwalentności co oznacza, że przy braku spłaty pożyczki pożyczkodawca ma prawo sprzedać nieruchomość będącą zabezpieczeniem, natomiast nadwyżkę należnej kwoty do rozliczenia a wartością uzyskaną ze sprzedaży rozliczyć się z pożyczkobiorcą. Przykładowo pożyczka została zawarta na kwotę 100tyś zł. Klient nie spłacił pożyczki, pożyczkodawcy udało się sprzedać nieruchomość za 150tyś, a więc 50tyś jest zobowiązany zwrócić pożyczkobiorcy w celu rozliczenia wzajemnych stosunków z zawartej umowy pożyczki.

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie jest „mocną” umową. Dzięki takiej formie pożyczkodawca w przypadku braku spłaty pożyczki może relatywnie szybko odzyskać środki, które zainwestował. Pożyczkobiorcy w umowach zawartych ze STAY SAFE mogą liczyć na szereg zapisów, które chronią ich przed utrata nieruchomości w przypadku wywiązania się z umowy pożyczki. Po pierwsze wpisywane jest roszczenie w 3 dziale Księgi Wieczystej o zwrotne przeniesienie nieruchomości w trakcie trwania umowy pożyczki. Oznacza to, że pożyczkodawca w trakcie umowy pożyczki nie może nic zrobić z nieruchomością, czyli jej sprzedać lub zastawić. Dodatkowe zapisy to zapisy dotyczące posiadania lokalu, tzn, że do momentu jak pożyczka trwa pożyczkobiorcy nadal mieszkają w nieruchomości i normalnie z niej korzystają. Zobowiązani są tez ponosić koszty eksploatacji nieruchomości w trakcie jej przewłaszczenia. Oczywiście STAY SAFE zawsze stosuje zasadę nie ekwiwalentności nieruchomości.

Wiemy, że czasami sprawy mogą się potoczyć inaczej niż planowaliśmy, dlatego najważniejszy jest kontakt. Jeżeli wiesz, ze spóźnisz się z ratą zadzwoń do naszego konsultanta i powiadom go o tym. My też jesteśmy ludźmi i jeżeli są sprawy losowe to jesteśmy otwarci na rozmowy. Egzekwowanie warunków z umowy jest wdrażane dopiero wówczas kiedy kontakt z pożyczkobiorcą jest niemożliwy lub gdy nie chce przystać na propozycje, które jego złą sytuację mogą rozwiązać.

STAY SAFE stara się stosować zabezpieczenie w formie hipoteki. Są jednak sytuacje kiedy może zostać zastosowana jedynie druga forma pożyczki pod zastaw, czyli przewłaszczenie. Jest to sytuacja kiedy w księdze wieczystej w 3 dziale jest wpisany komornik, wówczas jedyną możliwością jest zabezpieczenie się w formie przewłaszczenia, czyli czasowej zmiany właściciela na pożyczkodawcę.

Jeżeli pożyczka była z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości, wówczas w ciągu 14 dni od spłaty pożyczki spółka wyśle Ci pocztą „zgodę na wykreślenie hipoteki”, którą możesz w każdym momencie złożyć do Sądu do Wydziału Ksiąg Wieczystych i na tej podstawie Sąd wykreśla hipotekę. W przypadku spłacenia pożyczki, która była w formie przewłaszczenia niezbędne jest spotkanie się ponowne u notariusza, by STAY SAFE przeniosło zwrotnie nieruchomość na byłego pożyczkobiorcę.

Środki zgodnie z harmonogramem wypłaty umowy pożyczki następuje po pojawieniu się wzmianki w sądzie odnośnie umowy, która została zawarta. Kancelaria notarialna, w której podpisywane są umowy pożyczki po jej podpisaniu elektronicznie wysyła wzmiankę do Sądu. Technicznie najczęściej środki są na Państwa rachunku następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy. STAY SAFE nie wypłaca środków w gotówce. Preferujemy pełną transparentność przepływów. Jest to warunek nienegocjowany w pożyczkach pod hipotekę nieruchomości

Dokumenty jakie są obligatoryjne do zawarcia umowy ze STAY SAFE to: podstawa nabycia mieszkania (akt notarialny zakupu, darowizna, spadek, przydział itp.), zaświadczenie ze spółdzielni/wspólnoty o zaległości, bądź jej braku. Jeżeli mieszkanie było nabyte darowizną po 2008r to wówczas dodatkowo jest potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją, że podatek od spadku i darowizn nie należy się lub, że został w całości opłacony. Dodatkowo jeżeli jest to umowa przewłaszczenia to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w danym lokalu.

Jak najbardziej! STAY SAFE pomaga klientom w kwestii sprzedaży, bądź zamiany mieszkania i rozliczenia pożyczki. Jeżeli masz u nas pożyczkę z zabezpieczeniem na hipotece to poproś swojego opiekuna o wystawienie Promesy, na jej podstawie kupujący przelewa kwotę pożyczki pozostałą do spłaty, a STAY SAFE zobowiązuje się do wystawienia „zgody na wykreślenie hipoteki” w ciągu 14 dni od otrzymania całej pozostałej do spłaty kwoty pożyczki.

W przypadku przewłaszczenia musimy umową trójstronną z wykorzystaniem depozytu notarialnego przenieść zwrotnie nieruchomość na pożyczkobiorcę, wówczas z depozytu notarialnego są zwalniane środki dla pożyczkodawcy i tu mamy już sprawę rozliczoną. Następnie w tej samej umowie pożyczkobiorca sprzedaje kupującemu, a ten przelewa mu pozostałą cenę zapłaty przewyższającą kwotę pożyczki. Już tak nie raz robiliśmy, mamy w tym doświadczenie!

Jeżeli chodzi o umowy z naszą firmą to głównym dokumentem jest umowy pożyczki. Tam są wszystkie warunki umowy. Dodatkowo zgodnie z ustawą o kredytach konsumenckich podpisujemy kilka niezbędnych dokumentów, które są wymagane takich jak:

 • Formularz informacyjny,
 • Harmonogram spłaty pożyczki,
 • Wzór odstąpienia od umowy.

Oprócz wymaganych dokumentów związanych z ustawą o kredycie konsumenckim będziemy wymagali podpisu standardowych dokumentów takich jak wniosek pożyczkowy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Przede wszystkim jak najszybciej trzeba poinformować STAY SAFE o problemie. Brak środków na spłatę pożyczki jest do rozwiązania, ale trzeba jak najszybciej działać. Jeżeli spłata się przesunie to można rozważyć wydłużenie okresu pożyczkowego, inną opcją jest sprzedaż, bądź zamiana nieruchomości na mniejszą. Z pewnością najgorszą sytuacją jest czekanie i brak informacji w stosunku do Pożyczkodawcy, wówczas będą naliczane odsetki karne oraz inne koszty, które spowodują że po rozliczeniu transakcji środki jakie pozostaną będą niewielkie.

Nie ma takiej potrzeby. Kancelaria notarialna, w której STAFA SAFE zawiera umowy akceptuje elektroniczny wydruk z księgi wieczystej.

Tu możesz sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej.

Zawierając jakąkolwiek pożyczkę pod zastaw nieruchomości na pewno trzeba wiedzieć i rozumieć co się podpisuje. Trzeba mieć pomysł i plan na spłatę docelową pożyczki. Warto poczytać w internecie o pożyczkach pozabankowych. Przykładowo http://www.zanim-podpiszesz.pl/ lub stronę „UOKiK-u”.

Dodatkowo polecamy przejrzeć nasz PORADNIK w całości, gdzie mamy więcej informacji dotyczących "przygotowania się" do zaciągnięcia pożyczki pozabankowej pod hipotekę nieruchomości.

Treści powyższej wypowiedzi są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie należy traktować jej, jako "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz.1715) jak również nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a w szczególności za jakiekolwiek szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje