Otrzymanie prywatnej pożyczki pod hipotekę - wymagane dokumenty


Prywatna pożyczka pod zastaw mieszkania

 • numer księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej to zaświadczenie ze spółdzielni o prawie własnościowym do mieszkania,
 • akt notarialny potwierdzający własność mieszkania,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami czynszowymi (lub kwocie zaległości),
 • zdjęcia mieszkania (po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia),
 • w przypadku nieruchomości nabytej na drodze spadkowej, bądź darowizny, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o jego opłaceniu.

Pozabankowa pożyczka pod zastaw domu

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • zdjęcia domu (po jednym zdjęciu z każdego pomieszczenia oraz 2 zdjęcia z zewątrz),
 • w przypadku nieruchomości nabytej na drodze spadkowej, bądź darowizny, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o jego opłaceniu.

Prywatna pożyczka pod zastaw lokalu użytkowego (komercyjnego)

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości,
 • zdjęcia (po jednym zdjęciu z każdego pomieszczenia oraz 2 zdjęcia z zewątrz),
 • w przypadku nieruchomości nabytej na drodze spadkowej, bądź darowizny, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o jego opłaceniu,
 • Umowa najmu jeżeli lokal jest obecnie wynajmowany.